22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

II Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  [2018-10-19]

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

 zaprasza na dwudniowe przedsięwzięcie pod nazwą

które odbędzie się w dniach 19-20 października 2018 r., 
w Expo Mazury S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie.

Forum jest realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jako operacja własna WMODR w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018–2019 w zakresie SIR.

Celem organizacji Forum jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej transfer wiedzy i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również popularyzacja zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i tworzenie sieci kontaktów w celu kreowania grup operacyjnych i partnerstw dla Działania Współpraca.

II Forum Innowacji zapraszamy przede wszystkim rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, przedstawicieli świata nauki (instytutów lub jednostek naukowych, uczelni), przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa.
W ramach operacji odbywać się będą wykłady merytoryczne oraz panele dyskusyjne w czterech blokach tematycznych różnych dziedzin związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, co daje możliwość kompleksowego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju polskiej wsi.

Ramowy program „II Warmińsko–Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”
Dzień 1
Część ogólna dla wszystkich uczestników (przewidywany czas - 60 minut)
11:00-11:15   otwarcie II Forum Innowacji;
11:15-11:40   wykład: Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – korzyści płynące z budowania sieci kontaktów;
11:40-12:00   wykład: Czym są innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich?;
12:00-12:30   przetrwa kawowa;
12:30-17:30  bloki tematyczne prowadzone w grupach, które odbywać się będą równolegle w ramach następujących zagadnień (przewidywany czas - 240 minut)
      a)    innowacje w przechowalnictwie płodów rolnych (w tym ziemniaka)
      b)    marketing regionalnych produktów żywnościowych
      c)    dobre praktyki pszczelarskie – biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół.
      d)    działania ograniczające emisję z hodowli zwierząt gospodarskich
14:00-15:00   obiad;
15:00-17:30   serwis kawowy serwowany w sposób ciągły;
18:00     kolacja

Dzień 2
07:30-08:30  śniadanie;
09:00-10:50  wykład omawiający zagadnienia związane z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020; podsumowanie II Forum Innowacji;
11:00-17:00 uroczyste otwarcie Targów ZAGRODA i Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, spotkania branżowe, odwiedzanie stoisk;
    ⇒    lunch / obiad na terenie Targów.


Udział w Forum jest bezpłatny!!!

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest wypełnienie, podpisanie i odesłanie karty zgłoszenia z klauzulą informacyjną.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

karta zgłoszenia do pobrania

Bliższe informacje na temat Forum można uzyskać u koordynatorów:
Elżbieta Kaczyńska tel. 89/ 535 76 84 wew. 52 lub 695 550 987; adres e-mail: e.kaczynska@w-modr.pl
Urszula Anculewicz 89/ 535 76 84 wew. 60 lub 697 632 088; adres e-mail:  u.anculewicz@w-modr.pl

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.