24.04.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

O nas

Dyrekcja | Rada Społeczna | Pracownicy | Oferty pracy | Z życia WMODR |

Polityka jakości | Certyfikaty jakości | Cennik usług | Transport międzynarodowy


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
doradza, informuje, szkoli w zakresie:

                            - systemów agrotechnicznych i technologicznych
                            - rozwiązywania organizacyjno-ekonomicznych problemów w gospodarstwach rolnych
                            - rolnictwa ekologicznego i programów rolno-środowiskowych
                            - kodeksu dobrej praktyki rolniczej i produkcji integrowanej
                            - rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
                            - promowania agroturystyki i walorów województwa warmińsko-mazurskiego
                            - unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego
                            - informowania o źródłach pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE
                              i innych instytucji krajowych lub zagranicznych
                            - planowania inwestycji w gospodarstwach rolnych
                            - promowania produktów lokalnych i regionalnych
                            - zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

  Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
     Celem głównym funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest
„Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w efekcie pracy doradczej”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1149 t.j. ze zm.) oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 41 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.